Landschappelijke inpassing zorginstelling De Eemhorst Soest

  • Locatie Soest
  • Oppervlak 1,2 ha.
  • Ontwerp 2017
  • Realisatie 2018 - 2020

In het ontwerp voor de buitenruimte van zorginstelling De Eemhorst in Soest staat het landelijke leven centraal. Demente ouderen wonen hier op een boeren erf setting, omringd door boomgaarden, moestuinen, kippen, honingbijen, geiten, koeien en de mooiste uitzichten over het landschap. Het ontwerp is zo gemaakt, dat het geheel uitnodigt tot bewegen. Dat het aantrekkelijk is om een ommetje te lopen, lang of kort, net wat je wilt en kunt. In het beplantingsplan is gekozen voor soorten die veel leven aantrekken zoals vlinders en bijen. Er zijn ook een aantal ‘ouderwetse’ planten gebruikt zoals sedum, Rudbeckia en Helenium. Dit zorgt voor herkenbaarheid bij de demente ouderen, die vaak wel oude beelden herkennen.

insectenhotel
moestuin
Moestuin bij de Eemhorst

Moestuin

De moestuinen leveren een mooie oogst op en stimuleren de ouderen om in beweging te blijven. De landelijke / agrarische sfeer is voor veel bewoners een reden om hier te wonen.

Vaste plantenborders

In de borders is gewerkt met soorten die zowel herkenbaar zijn voor de bewoners als met soorten die bijdragen aan biodiversiteit. Jaarrond worden er veel insecten zoals bijen, hommels en vlinders aangetrokken. De beplanting is zo ontworpen dat deze snel dichtgroeit en past bij de omstandigheden qua bodem en water, om de hoeveelheid onderhoud te minimaliseren.

vaste planten
Vaste planten borders rond de Eemhorst maken een kleurrijk en levendig geheel.
landschappelijke inpassing de eemhorst
Het tuinontwerp / landschapsontwerp voor de landschappelijke inpassing van de Eemhorst. Rondom de gebouwen loopt een wandelpad tussen de fruitbomen
Struisgras (Calamagrostis)
Struisgras (Calamagrostis)
Rudbeckia en Aster divaricatus
Rudbeckia en Aster divaricatus
Knautia arvensis en Dianthus carthusianorum
Knautia arvensis en Dianthus carthusianorum
Verbinding met het omliggende landschap
Verbinding met het omliggende landschap
Helenium, Salvia en Sanguisorba
Helenium en Salvia in bloei
geitenweide
De centrale geitenweide
pimpernel aan de rand van de border
Pimpernel aan de rand van de border
Helenium en Salvia
Helenium en Salvia
Ochtend dauw in de winter
Ochtend dauw in de winter
Een hommel op de Salie
Een hommel op de Salie
Helenium en Salvia met grassen
Helenium en Salvia met grassen
Het uitzetten van de vaste planten