Landschap als basis

Elke opgave begint met een analyse van de plek. Bodemtype, (grond)waterstand en reliëf vertellen veel over waarom een plek er uitziet zoals hij er uitziet, hoe het voorheen was en wat voor ontwikkelingen er te verwachten zijn. Deze inzichten zijn vaak leidend in het landschapsontwerp.

> Lees meer over landschapsontwerp

Jeroen Hamers - landschapsplan Voortwyck Breukelen
Voor een project in Breukelen is het watersysteem de basis van het landschapsontwerp. Op de foto de centrale wetering die voor de afwatering van de polder naar de Vecht zorgt.
Villatuin tuinarchitectuur Bilthoven Jeroen Hamers
Een tuin in Bilthoven. Slechts een paar strakke lijnen geven de structuur van de tuin aan. De rest is groen. Het zorgt voor een rustig en ruimtelijk geheel.

Spanning in een ontwerp

In het ontwerp wordt vaak het contrast opgezocht tussen architectonische vormgeving en natuurlijke beplanting. Een goed ontwerp ziet er rustig uit, terwijl het niet saai is. Vanaf een afstand klopt de balans tussen massa, ruimte, lijnen en vlakken. Van dichtbij wordt een tweede laag zichtbaar in de details. Niet alles is in één keer te overzien, de plek daagt uit tot ontdekken. In een goed ontworpen tuin of landschap ontdek je steeds weer wat nieuws. Het beeld ontwikkeld zich met de seizoenen en met de jaren.

Beplanting

Beplanting is essentieel voor elk landschap en voor elke tuin. Het leuke is dat de beplanting veel zegt over de plek en specifieke situatie. Is het droog of vochtig, bestaat de grond uit klei, zand of veen, is er veel zon of juist veel schaduw? Met de juiste plantensoorten op de juiste plek kan er veel ecologische waarde ontstaan voor dieren zoals bijen, vlinders, vogels en amfibieën. Zelfs de kleinste tuin kan zo iets toevoegen aan de lokale flora en fauna. Een tuin is als het ware een steppingstone binnen het landschap.

> Lees meer over beplanting

Jeroen Hamers - Tuinontwerp en beplanting Tiel
In deze kleine tuin in Tiel is een verlaging in het grondpeil aangebracht. Hier ontstaat een situatie waar vochtminnende planten graag groeien.
Villatuin tuinontwerp Den Haag Jeroen Hamers
Een tuin in Den Haag. Het ontwerp is zo gemaakt dat er intieme zitplekken ontstaan waar je de omringd wordt door de natuurlijke beplanting.

De privétuin

Een tuin is een stukje natuur om je in thuis te voelen. Ik zie de tuin niet als een verlengstuk van de woonkamer. De tuin is juist een tegenhanger van het interieur, de architectuur en ‘het binnen zijn’. In de tuin ervaar je groen, ervaar je buiten, ervaar je het landschap waarin je woont. Het is een geweldige kans om het landschap naar je toe te halen. In een goed tuinontwerp is de tuin verankerd in het landschap.

> Lees meer over tuinontwerp

Herstel van natuur en landschap

In elk project wordt aandacht besteed aan herstel van natuur en landschap. Of het nu een uitgestrekt landschap of een kleine tuin betreft, er zijn altijd essentiële thema’s waaraan een bijdrage geleverd kan worden. Denk hierbij aan waterberging, infiltratie of maatregelen tegen verdroging, maatregelen tegen bodemdaling, duurzame voedselproductie en herstel van groeiplaatsen voor inheemse beplanting.

Aanplant natuurlijke rietoevers landschapsontwerp Nigtevecht Jeroen Hamers
Aanleg van natuurlijke rietoevers aan de Vecht, ter vervanging van de harde beschoeiing. Op de voorgrond aanplant van inheemse (en bedreigde) plantensoorten van de oeverzone.