Vogelvriendelijke tuin

  • Locatie Rucphen
  • Oppervlak 16.000 m2
  • Ontwerp 2017
  • Realisatie 2018
  • Thema's natuurontwikkeling, vogels, vergroten biodiversiteit en insectenstand

De opdrachtgevers Jurgen en Rosemarie zijn echte vogelliefhebbers. De vraag aan mij was dan ook: ‘Kun je een ontwerp maken waarbij zoveel mogelijk vogels aangetrokken worden?’

Op de foto de gekraagde roodstaart, gefotografeerd door de tuineigenaar zelf in eigen tuin!

gekraagde roodstaart in natuurlijke tuin - Jeroen Hamers
Beplanting trekt vlinders en bijen aan - Jeroen Hamers

Meer insecten = meer vogels

Vogels aantrekken gebeurt op meerdere manieren. Zo wordt de tuin in de eerste plaats aantrekkelijk gemaakt voor insecten. Die komen af op veldbloemen, water en bloeiende heesters en bomen. Bij een toename van insecten zie je direct een toename van insectenetende vogels. Ook komen de vogels graag een bad nemen in de ondiepe delen van de aangelegde vijvers.

Tuinontwerp vogelvriendelijke natuurlijke tuin Rucphen Jeroen Hamers
Het ontwerp is zo gemaakt dat de strakke woning verbonden wordt met de tuin en de tuin overloopt in het landschap. In de nieuwe tuin is een boomgaard, een moestuin en een pluktuin aangelegd. Ook zal hier het startpunt van een openbare wandeling rond de tuin zijn.
tuinontwerp voortuin natuurlijke tuin in Rucphen Jeroen Hamers
Er zijn nieuwe meerstammige haagbeuken aangeplant waarvan de zaden graag gegeten worden door de appelvink en de boomklever.

Beplanting voor vogels

Behalve insectenetende vogels zijn er vogels die zaden en bessen eten. Hier is de beplanting op afgestemd. In het beplantingsplan is de lijsterbes, het krentenboompje, de els, meidoorn, sleedoorn, kornoelje en vlier opgenomen. Op plaatsen waar wat minder hoogte gewenst is staat braam, framboos, hondsroos en Gelderse roos. Zo is er verspreid over een lange periode veel voedsel te vinden voor verschillende soorten vogels. Ook in de vaste planten borders kan rekening gehouden worden met vogels. Zo levert Stipa gigantea veel zaden waar de mussen in het najaar dol op zijn.

Twee vijvers

De blikvangers in de tuin zijn twee grote vijvers. Eén vijver is strak vormgegeven en verbindt het woonhuis met de tuin en het landschap. De tweede vijvers is meer een natuurlijke vijver. Deze, de grootste van de twee, zorgt voor het overgang van de tuin naar het omliggende landschap. Al meteen na aanleg kwamen de eerste vogels langs om een bad te nemen.

Vogelvriendelijke tuin met natuurlijke vijver Jeroen Hamers
De vijver is zo gesitueerd dat het omliggend landschap onderdeel wordt van het beeld.
Natuurlijke vijver vogelvriendelijke tuin Jeroen Hamers
In de vijver zijn verschillende niveau's aangebracht om verschillende soorten waterplanten en moerasplanten te laten groeien.
strakke vijver na tuinaanleg Jeroen Hamers

Een strakke vijver verbindt de terrassen met de tuin

Terug naar overzicht