Eilandtuin

  • locatie Heerjansdam
  • oppervlak 8500 m2
  • ontwerp 2023 - 2024
  • realisatie 2024 - 2025
  • architectuur JURY! Architecture

Een eiland als tuin. Deze bijzondere plek vraagt om een bijzonder ontwerp. Maar ook een subtiel ontwerp. Want de schoonheid is al aanwezig. Op dit eiland van een kleine hectare en het omliggende waterrijke polderlandschap sta je echt midden in de natuur. De renders zijn gemaakt door Jury! Architecture.

Het tuinontwerp en het beplantingsplan zijn er op gericht de bestaande kwaliteiten te behouden en te versterken. Zo worden de natuurlijke rietoevers gekoesterd, wordt het grasland verandert in bloem- en kruidenrijk gras, en worden de ecologische waarde vergroot door toevoegen van inheemse bomen, struiken en vaste planten borders.

Doel van het plan is het ontwikkelen van een variatie aan omstandigheden, zodat een zo groot mogelijke diversiteit aan inheemse plantensoorten zich kan ontwikkelen. Zo wordt leefruimte geboden aan veel soorten insecten en vogels, waardoor de biodiversiteit optimaal vergroot wordt. Door het grondverzet wordt er een deel verlaagd, zodat hier een gradiënt ontstaat met een steeds vochtigere bodem.

Daarnaast wordt een deel opgehoogd, zodat hier een zuid- en een noordhelling ontstaat veel van de voor Zuid-Holland typische dijkvegetatie zich vestigen. Verder is het, in het grotere geheel van eiland IJsselmonde, gunstig om zo veel mogelijk regenwater vast te houden, in plaats van dit af te voeren. Door het deels verlagen van het perceel wordt water in het natte seizoen vast gehouden op het perceel.

Terug naar overzicht